AR-GE PROJELERİMİZ
  • Natura Gıda A.Ş. Mevcut Arıtma Tesisinin I.Sınıf Yüzeysel Su Kalitesine Deşarj Edilebilecek Atıksu Arıtma Tesisi Revizyon Tasarımının Yapılması

  • Kocaeli İli Sürdürülebilir Çevre Eylem Planı Hazırlanması Ar-Ge Projesi

  • TUSAŞ YENİ KURULACAK Titanyum Kaplama Tesisinde Kaynaklanacak Yıkama Suları ve Atıksuların Sıfır Atık Yaklaşımı İle Geri Kazanım Sistemi Ar-Ge Projesi

  • Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Ram Makineleri Dışında Baskı, Fikse, Apre, Gaze Vb. Kaynaklardan Havaya Atılan Emisyonların Arıtımı İçin Sistem Optimizasyonu, Tasarım Ar-Ge Projesi

  • Başta Denim Yıkama Suları Olmak Üzere, Tekstil Yıkama Sonucu Oluşan Atıksuların Sıfır Atık/ Temiz Üretim Yaklaşımı İle Geri Kazanımı İçin Taşınabilir Bir Proses Tasarımı ve Prototip Geliştirilmesi

  • Sıfır Atık Yaklaşımıyla Manyetitin Koagülant-Flokülant Olarak Kullanıldığı Kimyasal Arıtma Sisteminin Geliştirilmesi

  • Atıksularda Kullanılabilecek Yerli ve Milli Ultrasonik Doppler Debimetre Sisteminin Geliştirilmesi