İhracat

Dikdörtgen Kutu ve Resimler

İhracat yaptığımız ülkeler: Arnavutluk

Envora ARGE Mühendislik olarak KÜRÜM INTERNATIONAL SH.A firmasına aşağıda belirtilen ürünlerin ihracatı, kurulumu ve teknik takibi yapılmıştır.

  • 20 m3/saat Kapasiteli Su Arıtma Ünitesi
  • 60 m3/saat Kapasiteli Su Arıtma Ünitesi
  • S200 Susuzlaştırma Dekantörü
  • Atıksu Arıtma Tesisinde Kullanılan Kimyasallar
Resim 1 Resim 2 Resim 3 Resim 4