Ürettiklerimiz

Membran Elektrokimyasal Ünite( Membrane Electrochemical Assembly) Üretimi
Elektrokimyasal Ozon Jeneratörü
Elektrokimyasal Ozon Üretimi
İstenilen Boyutlarda Anot Üretimi
(Sn/Sb/Ni-Ti, Ru-Tİ, Platin (Pt), Titanyum Dioksit (TiO2), Grafit, Bor Katkılı Elmas (BDD), Camsı Karbon, IrO2/Ti, Sn/Sb/Co, Pt-Ti)
İstenilen Boyutlarda Katot Üretimi(Platinize Titanyum)
Elektrokimyasal Oksidasyon Ünitelerinin Üretimi
Elektrokimyasal H2O2(Hidrojen Peroksit) Üretimi