Hakkımızda

2020’de faaliyet göstermeye başlayan ENVORA Ar-Ge Mühendislik A.Ş. farklı fikirleri ve yenilikçi yönlerinin ön planda olduğu AR-GE faaliyetleri ile rakipleri arasında öncü ve “sürdürülebilirlik” vizyonuna sahip bir firmadır. Deterjan kullanılmadan çalışan çamaşır makinesi patenti ve aynı anda iki silahı kullanma imkanı veren kamera destekli ve ekran kontrollü nişangah sisteminin faydalı model belgesi bulunmaktadır. Atıksuların geri kazanımı alanında 1 adet KOSGEB projesini başarıyla tamamlamıştır. 3 adet 1507 TÜBİTAK-TEYDEB projesi bulunmaktadır. Bunların 2 tanesi tamamlanmış 1 tanesi devam etmektedir ve yeni başlamış olan 1501 TÜBİTAK-TEYDEB projesi bulunmaktadır. ENVORA Ar-Ge Mühendislik uluslararası gıda, tekstil, makine, kimya vb. üretim fabrikalarının da bulunduğu birçok firmanın doğayı koruma ve sıfır atık yaklaşımına sahip bakış açısı ile atıksu arıtma tesislerinin tasarımları yapmakta ve geri kazanım sistemleri kurmaktadır. Firma aynı zamanda membran elektrokimyasal ünite, elektrokimyasal ozon jeneratörü, elektrokimyasal ozon, istenilen boyutlarda anot, istenilen boyutlarda katot ve elektrokimyasal oksidasyon ünitelerinin üretiminde yer almaktadır. ENVORA Ar-Ge Mühendislik çevre ve elektrik-elektronik konusunda projeler üreten ve her geçen gün artan proje ve ortaklıklar ile birlikte büyümeye devam etmektedir. Envora Ar-Ge KÜRÜM INTERNATIONAL SHA ile atıksu arıtımı ve geri kazanımı işi kapsamında ilk ihracatını gerçekleştirmiştir.

 “Buradayız, Çünkü Daha Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Varız!”